Ứng dụng Blockchain trong các hãng hàng không

Hiện tại, du khách được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân tại nhiều trạm kiểm soát từ khi vào sân bay đến khi gửi hành lý đến mua đồ từ cửa hàng miễn thuế. Hơn nữa, hàng dài xếp hàng khi làm thủ tục an ninh và […]

Ứng dụng Blockchain trong ngành khách sạn

Trước khi nhận phòng tại bất kỳ khách sạn nào, người đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và nhiều giấy tờ khác để chứng minh tính xác thực của mình, do đó, thời gian nhận phòng tăng lên. Thông qua công nghệ Blockchain, tất cả các tài liệu […]