Sử dụng chuỗi khối trong quản lý nguồn nhân lực Divison

blockchain cho nguồn nhân lực

Giả sử bạn đang đối mặt với một sáng kiến chiến lược mới và bạn cần nhanh chóng tìm được nhân tài chuyên biệt. Chúng cần được tích hợp và được cấp quyền truy cập vào các tài nguyên một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể dễ dàng gián tiếp […]

Ứng dụng Blockchain trong Nguồn nhân lực

Một lĩnh vực quan trọng khác, blockchain sẽ phá vỡ là Quản lý nguồn nhân lực. Nhân viên là những người mang công nghệ, kiến thức và dịch vụ quan trọng, đại diện cho thành phần cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào. Không gì có thể thay thế tầm quan trọng của […]