Ứng dụng Blockchain trong Dữ liệu lớn

Thời đại Dữ liệu lớn đang đến với chúng ta. Mỗi ngày, lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra. Chỉ riêng Facebook đã có hơn 300 petabyte dữ liệu chứa hồ sơ cá nhân, hình ảnh, video và tin nhắn của […]