Ứng dụng Blockchain trong Ô tô được kết nối

Tương lai thuộc về những chiếc xe được kết nối. Ô tô được kết nối có thể giao tiếp thông qua thiết bị IOT và có thể cho phép giao tiếp giữa xe với xe. Thông qua các thiết bị IoT, những chiếc xe này có thể kết nối với giao thông, thời tiết, vị trí và điều kiện đi lại. Nhưng […]