Định nghĩa về tiền điện tử và mã thông báo

Điều khác biệt giữa tiền ảo và tiền điện tử là thuật ngữ thứ hai ngụ ý việc sử dụng mật mã. Điều này thể hiện rõ ràng trong cách diễn đạt được sử dụng trong một loạt các văn bản chính sách của các tổ chức được đề cập trong […]

Cách sử dụng chính của tiền điện tử

Trong những năm đầu tiên của sự tồn tại của chúng, ý tưởng về tiền điện tử dường như đối với hầu hết những người đã tìm hiểu về chúng chỉ là một trò lừa bịp hoặc lừa đảo tài chính. Bạn sẽ là […]