Sử dụng thay thế công nghệ blockchain


Sự quan tâm đến công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó không ngừng tăng lên. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu khám phá các tùy chọn được cung cấp bởi công nghệ này, trong khi một số tổ chức công đang xem xét những lợi thế của việc sử dụng blockchain trong các dịch vụ công. Hai ví dụ, trong lĩnh vực bất động sản và y tế, đã được đề cập trong phần trước và dưới đây là danh sách chỉ dẫn các ứng dụng bổ sung tiềm năng.


Dữ liệu lớn

Một trong những lĩnh vực mà công nghệ blockchain có thể được áp dụng là quản lý và phân tích Dữ liệu lớn. Công nghệ blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ và phân phối dữ liệu một cách an toàn, nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn.

Khu vực công

Khu vực công có thể sử dụng blockchain để tự động đánh thuế các giao dịch đã thực hiện, vì mọi giao dịch trong môi trường blockchain sẽ được hiển thị cho công chúng. Ngoài ra, các ứng dụng thú vị trong lĩnh vực y tế đã được thảo luận trong phần trước.

Blockchain để bỏ phiếu

Một công dụng khác của công nghệ này là bỏ phiếu. Công nghệ cho phép công dân
bỏ phiếu ẩn danh, tránh rủi ro ai đó thay đổi phiếu bầu, đồng thời giảm toàn bộ chi phí cho việc tổ chức bầu cử.


Blockchain trong ngành du lịch

Đặt phòng khách sạn hoặc đặt vé có thể được thực hiện tự động với việc sử dụng
hợp đồng thông minh mà không có sự can thiệp của con người.

AML và KYC

Phòng chống rửa tiền (AML) và biết thông tin chi tiết về khách hàng (KYC) của bạn yêu cầu các ngân hàng thực hiện một quy trình phức tạp và tốn thời gian cho từng khách hàng. Điều này có thể tránh được nếu dữ liệu được lưu trữ trên blockchain vì thông tin chứa trong blockchain không thể bị làm giả.

Blockchain trong nền kinh tế chia sẻ

Nền kinh tế chia sẻ có một thành tích đã được chứng minh. Các công ty như Uber và Airbnb hiện đã được công chúng chấp nhận rộng rãi. Người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ chia sẻ như vậy cần phải phụ thuộc một lần nữa vào các trung gian như Uber. Blockchain, bằng cách cho phép thanh toán ngang hàng, cho phép thực hiện các giao dịch trực tiếp mà không cần trung gian trong ngành này.

Đọc thêm trường hợp sử dụng blockchain trong đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *