Bảng trong lập trình chuỗi khối Vexanium là gì

bảng trong lập trình blockchain

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc lập trình hợp đồng thông minh của bạn là cách chúng tôi xử lý lưu trữ liên tục, nghĩa là lưu trữ không chỉ tồn tại trong thời gian thực thi bởi vì, chúng tôi có thể lưu các biến […]