Application ng Blockchain sa Pagboto

Sa anumang bansa ang demokratikong pagboto ay ang pinakamahalagang kaganapan na nagpapahintulot sa mga mamamayan nito na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagboto at paghalal sa kanilang mga kinatawan. At upang maprotektahan ang karapatang ito ng mga mamamayan, nagsasagawa ng patas na halalan [...]