Mga Aplikasyon ng Blockchain sa Airlines

Ang mga kasalukuyang manlalakbay ay kinakailangan upang ipakita ang kanilang mga ID sa maraming mga checkpoints mula sa pagpasok sa paliparan hanggang sa malaglag ang mga bagahe sa pagbili ng mga gamit mula sa mga libreng tindahan ng tungkulin. Dagdag pa, ang mahabang pila sa security check-in at […]

Application ng Blockchain sa Industriya ng Hotel

Bago mag-check in sa anumang hotel, dapat ipakita ng tao ang kanyang ID, pasaporte at iba pang iba pang mga dokumento upang patunayan ang kanyang pagiging tunay na humahantong sa isang pagtaas ng oras ng pag-check-in. Sa pamamagitan ng teknolohiya ng Blockchain lahat ng mga dokumento [...]