Ano ang Talahanayan sa Vexanium Blockchain Programming

mga talahanayan sa programa ng blockchain

Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng pag-program ng iyong matalinong kontrata ay ang paraan ng paggamot sa aming paulit-ulit na pag-iimbak, nangangahulugang pag-iimbak na hindi lamang nagpapatuloy sa panahon ng pagpapatupad dahil, makakapag-save kami ng mga variable […]